Suomen Vapaa-ajankalastajien rahankeräyksen kautta voit tukea juuri Sinulle tai organisaatiollesi tärkeää toimintaa vapaa-ajankalastuksen edistämiseksi.”

LASTEN JA NUORTEN KALASTUSHARRASTUKSEN EDISTÄMINEN

Kalastus on kautta aikain siirtynyt harrastuksena sukupolvelta toiselle. Väestön siirtyessä entistä enemmän kaupunkeihin, tämä jatkumo ja samalla nuorten luontosuhde on vaarassa kadota.

Vuosittain 30-40 000 lasta ja nuorta osallistuu järjestömme lapsi- ja nuorisotoimintaan. Mm. kalastusohjaajamme ohjaavat lapsia ja nuoria vastuulliseen kalastusharrastukseen niin kouluvierailuin, erilaisissa tapahtumissa, leireillä ja kalastuskerhoissa. Leireillä ja kalastuskerhoissa erityisen tärkeässä osassa harrastusta ovat myös kaverit ja yhdessä oppiminen.

Ruohonjuuritasolla paikalliset toimijat, piirit ja seurat, järjestävät vapaaehtoisvoimin kerho- ja leiritoimintaa ympäri vuoden. Ilman resursseja ei kerhojen ja leirien järjestäminen kuitenkaan ole mahdollista. Tukemalla lasten ja nuorten harrastekerhojen ja leirien kustannuksia olet auttamassa uutta sukupolvea kalastusharrastuksen pariin.

VASTUULLISEN VAPAA-AJANKALASTUKSEN EDISTÄMINEN

Omilla toimillamme on merkitystä ja vastuullisesti harrastukseensa suhtautuva vapaa-ajankalastaja ymmärtää tämän. Mitä lajeja kalastamme, missä, mihin aikaan ja millaisilla välineillä. Kuinka pidämme huolta ympäristöstä ja niistä vesistä, joissa kalastamme.

Oikeat valinnat ja ajantasaiseen tutkittuun tietoon pohjautuvat toimintatavat ovat tärkeitä, sillä niillä on merkitystä kalakannoille nyt ja tulevaisuudessa.

Vastuullisen vapaa-ajankalastuksen edistämiseen voit osallistua tukemalla järjestömme vastuullisen vapaa-ajankalastuksen tiedotusta ja valistustyötä.

HAUKIKOSTEIKKOJEN KUNNOSTAMINEN

Hauen kutualueiden määrä on maassamme pienentynyt ja laatu heikentynyt. Haukikannoissa on paikoin ollut havaittavissa selkeää taantumista.

Haukitehdas-hankkeen avulla lisäämme hauen lisääntymisalueita ja kannustamme sekä autamme muitakin toimimaan samoin. Parhaiten onnistuneet kohteet ovat oikeita ”haukitehtaita”, joista voi syntyä satoja tuhansia hauen poikasia vuosittain.

Meillä Suomessa ei ole varaa päästää haukikantoja liiaksi heikkenemään, vaan muutoksiin on vastattava ajoissa. Hauella on vesiemme huippupetona erityisen tärkeä tehtävä vesistöjen hyvinvoinnin kannalta. Vahvojen haukikantojen ekologiset hyötyvaikutukset ovat kiistattomat ja lisäksi hauki on kalastuksellisesti arvostettu laji, liikuttaen suuria euromääriä kalastuksen ympärille nivoutuvissa elinkeinoissa. Osallistu kalojen luontaisen lisääntymisen edistämiseen tukemalla haukien lisääntymisalueiden ennallistamista.

TYTTÖJEN JA NAISTEN KALASTUSHARRASTUKSEN EDISTÄMINEN

Kalastus on harrastus, joka sopii kaikille, sukupuolesta tai muista taustatekijöistä riippumatta.

Kuitenkin: maassamme miehistä kalastaa n. 40 %, naisten prosenttiluvun jäädessä noin puoleen tuosta.

Madaltamalla harrastuksen aloittamisen kynnystä ja tarjoamalla kiinnostavia sisältöjä sekä mimmien näköistä viestintää voimme innostaa myös entistä useamman tytön ja naisen kalastusharrastuksen pariin. Tukemalla tyttöjen ja naisten kalastusharrastusta Mimmit kalastaa! -toimintamme kautta olet mukana rakentamassa entistä tasa-arvoisempaa kalastuskulttuuria.